Wat is het DSO?

Het DSO is een stelsel van landelijke ICT-voorzieningen (DSO-LV) en de daarop aangesloten lokale systemen van overheden.

Doel

Het doel van het stelsel is om overheden in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen en doelstellingen van de Omgevingswet.

Loket

Het belangrijkste onderdeel is het Omgevingsloket, het centrale loket voor inwoners en bedrijven voor aanvragen en meldingen in het kader van de omgevingswet

Samenwerking

Het DSO-LV biedt als platform ook de mogelijkheid aan dat bevoegde gezagen kunnen samenwerken met ketenpartners (DSO-SWF).

Mozard en het DSO

Mozard VTH Suite kan gekoppeld worden aan twee onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

DSO-STAM

Standaard aanvragen en meldingen. Voor het ontvangen van aanvragen en meldingen die inwoners en bedrijven indienen. Er is geen webportaal voor behandelaren, dus overheden en behandeldiensten móeten aansluiten op het koppelvlak.

DSO-SWF

(Samenwerkfunctionaliteit) om samen te werken met ketenpartners aan aanvragen en meldingen vanuit het DSO. In het DSO-SWF kunnen ketenpartners uitgenodigd worden, documenten uitgewisseld worden en actieverzoeken worden uitgezet en ontvangen.

Koppelen

Voor het koppelen met DSO is een koppelpartner (ook wel broker of in het geval van het DSO de Digikoppelaar) nodig. In de praktijk kan dit via de eigen broker van Mozard zijn, de Mozard API Gateway, of via OpenTunnel van JNet.

Standaard

Standaard koppeling

Samen met de consultants van IenPM is een standaard koppeling ontworpen, om de aanvragen en meldingen op een beproefde wijze onder te brengen in Mozard VTH Suite. Deze standaard koppeling bestaat uit een handleiding voor het inrichten en een gedetailleerd functioneel ontwerp voor de broker.

API Gateway

Bij Mozard-klanten die via de Mozard API Gateway aansluiten op het DSO, is deze standaard koppeling onderdeel van de offerte en wordt gedurende het aansluittraject afgestemd of hier wijzigingen op gewenst zijn.

Anders aansluiten

Voor Mozard klanten die aansluiten via bijvoorbeeld Opentunnel kunnen kiezen voor een eigen ontwerp of het standaard ontwerp aanschaffen met eventueel aanvullende ondersteuning voor de inrichting in de suite.

Ga aan de slag met de Mozard VTH-Suite

Vraag gemakkelijk een vrijblijvende demo of informatie aan!