Mozard & Common Ground

Common Ground

Mozard omarmt de Common Ground beweging van harte. Met Common Ground richten de landelijke initiatieven en uitwisselingsmethoden zich veel meer op bewezen technieken en minder complexe koppelvlakken/API’s. Hiermee kunnen ook kleinere softwareleveranciers makkelijker toetreden in de markt én door deze pragmatische manier van koppelen zullen standaarden ook minder relevant worden.

Partijen die eenzelfde open API architectuur bieden zoals Mozard, kunnen ook zonder ‘afgedwongen’ standaarden integreren. Wij als marktpartij hebben de intentie om het common ground gedachtengoed toe te blijven passen op de voor organisatie en ketenpartners te ontwikkelen applicaties.

Om de visie van Common Ground te realiseren heeft Mozard het groeipact ondertekend en gaan we de samenwerking aan voor een beter landelijke digitaal landschap.