Mozard Broker

Mozard richt zich bij het koppelen voornamelijk op de kwaliteit en beschikbaarheid van de juiste data voor gegevensuitwisseling. Hierdoor gaat de aandacht uit naar het aanbieden van een generieke koppelinfrastructuur in XML die door middel van de Mozard broker kan worden aangeboden aan een specifieke koppeling. Dit betekend dat Mozard zeer flexibel is in het aanbieden een koppeling die zowel gangbare standaarden aan kan, of als maatwerk wordt geleverd.

De VTH Suite bezit diverse koppelvlakken om geautomatiseerd gegevens te kunnen uitwisselen met andere toepassingen. Met de uitgebreide koppelmogelijkheden, de grote hoeveelheid operationele operationele API’s en de Mozard Broker is de VTH Suite bijzonder geschikt om te koppelen met ieder willekeurig systeem.