Mozard VTH-Suite en digitale toegankelijkheid

De Mozard VTH-Suite website en de Mozard content management functionaliteit, voldoen volledig aan het de standaard WCAG 2.1 niveau AA. Voorheen ook wel bekend als de webrichtlijnen. Mozard levert, als onderdeel van de Mozard MidOffice Suite, een volwaardig Content Managementsysteem (CMS) mee aan haar klanten.

Omdat niet alle gebruikers iedere website kunnen gebruiken, zij het vanwege de gebruikte hard-/software, zij het vanwege een (audiovisuele) beperking, streeft Mozard ernaar om haar CMS zo toegankelijk mogelijk te maken. Om dit te toetsen zijn er inspecties uitgevoerd in het kader van het Waarmerk Drempelvrij.